Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (2008)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 4, 21 - 25) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Czy jest cokolwiek ukrytego? („nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało wyjść na jaw”) 2. Do uwagi na co zachęca Jezus? („uważajcie na to, czego słuchacie”) 3. Jaką miarą zostanie nam odmierzone? („taką samą miarą, jaką wy mierzycie odmierzą wam i jeszcze wam dołożą”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 10, 1 - 9) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. W jakim celu Pan wyznaczył 72? („wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał”) 2. Co im rzekł? („żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało… Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki”) 3. Jakie zalecenia dał im Jezus? („nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów… gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówicie: pokój temu domowi… uzdrawiajcie chorych, którzy tam są”) 4. Na co zasługuje robotnik? („na swoją zapłatę”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 16, 15 - 18) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co rzekł Jezus do swoich uczniów? („idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu”) 2. Kto będzie zbawiony? („kto uwierzy i przyjmie chrzest”) 3. Kto będzie potępiony? („kto nie uwierzy”) 4. Jakie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzą? („w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 3, 22 - 30) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co mówili uczeni w Piśmie? („Ma Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy”) 2. Co mówił im Jezus? („Jak może szatan wyrzucać szatana?”) 3. O czym pouczył Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 1, 1 – 4; 4, 14 - 21) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Dokąd powrócił Jezus? („do Galilei”) 2. Dokąd również przyszedł? („do Nazaretu, gdzie się wychował”) 3. Dokąd i w jakim celu udał się Jezus? („do synagogi i powstał, aby czytać”) 4. Jaką księgę Mu podano? („proroka Izajasza”) 5. Co było napisane w księdze? („Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę…abym obwoływał rok łaski od Pana”) 6. Co rzekł Jezus do zebranych w synagodze? („dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 3, 20 - 21) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Dokąd przyszedł Jezus? („do domu”) 2. Co zrobili Jego bliscy, gdy posłyszeli, że Jezus przyszedł do domu, i dlaczego chcieli Go powstrzymać? („wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: odszedł od zmysłów”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 3, 13 - 19) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kogo przywołał do siebie Jezus? („tych, których sam chciał”) 2. W jakim celu Jezus ustanowił Dwunastu? („aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki, i by mieli władzę wypędzać złe duchy”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 3, 7 - 12) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Dlaczego Jezus polecił uczniom, aby łódka była dla Niego stale w pogotowiu? („ze względu na tłum, aby się na Niego nie tłoczyli”) 2. Dlaczego ludzie cisnęli się do Niego i chcieli Go dotknąć? („wielu bowiem uzdrowił”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 3, 1 - 6) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto znajdował się w synagodze, do której wszedł Jezus? („człowiek, który miał uschłą rękę”) 2. Co rzekł Jezus do tego człowiek? („stań tu na środku”) 3. O co spytał Jezus tych, którzy Go śledzili? („co wolno w szabat: uczynić coś dobrego czy coś złego?”) 4. Co rzekł Jezus do tego, który miał uschłą rękę i co stało się z ręką? („wyciągnij rękę! Wyciągnął, i ręka jego stała się znów zdrowa”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 2, 23 - 28) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co robili uczniowie Jezusa przechodząc w szabat wśród zbóż? („zaczęli po drodze zrywać kłosy”) 2. Co rzekli na to faryzeusze? („czemu oni robią w szabat to, czego nie wolno?”) 3. Jakiej odpowiedzi udzielił im Jezus? („to szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest panem szabatu”)
Strona 1 z 101

Top