Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (2433)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 8, 1 - 11) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kogo uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Jezusa? („kobietę, którą pochwycono na cudzołóstwie”) 2. Co rzekł im Jezus? („kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień”) 3. Jak zareagowali na słowa Jezusa? („jeden po drugim zaczęli odchodzić”) 4. Co rzekł Jezus do tej kobiety? („Ja ciebie nie potępiam. – idź, a od tej chwili już nie grzesz”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (J 11, 1 - 45) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Jaką wiadomość posłały Jezusowi Marta i Maria? („Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz”) 2. Co rzekł na to Jezus? („Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą”) 3. Co Jezusowi rzekła Marta? („Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga”) 4. Co rzekł jej Jezus? („Brat twój zmartwychwstanie”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 1, 26 - 38) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Do kogo posłał Bóg anioła Gabriela? („Dziewicy było na imię Maryja”) 2. Co rzekł Jej anioł? („Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami… Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus”) 3. O co spytała Maryja? („jakże się to stanie, skoro nie znam męża?”) 4. Co rzekł anioł? („Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię”) 5. Czy jest coś czego Bóg nie może? („dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (J 7, 1 – 2. 10. 25 - 30) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. W jaki sposób przyszedł Jezus? („Ja jednak nie przyszedłem sam od siebie; lecz prawdziwy jest Ten, który Mnie posłał, którego wy nie znacie”) 2. Co zamierzano zrobić z Jezusem? („zamierzali więc Go pojmać”) 3. Dlaczego nikt nie podniósł na Niego ręki? („ponieważ godzina Jego jeszcze nie nadeszła”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (J 5, 31 - 47) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co świadczy o tym, że Ojciec posłał Jezusa? („dzieła, które Ojciec dał Mi do wykonania; dzieła, które czynię świadczą o Mnie, że Ojciec Mnie posłał”) 2. Dlaczego Żydzi nie mają słowa trwającego w nich? („bo wyście nie uwierzyli w Tego, którego On posłał”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (J 5, 17 - 30) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Dlaczego Żydzi usiłowali zabić Jezusa? („Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu”) 2. Kto ma życie wieczne? („kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał”) 3. Co stanie się z tymi, którzy pełnili dobre czyny? („pójdą na zmartwychwstanie życia”) 4. Co stanie się z tymi, którzy pełnili złe czyny? („na zmartwychwstanie potępienia”) 5. Czy Jezus może czynić coś sam z siebie? („Ja sam z siebie nic czynić nie mogę”) 6. Czyjej woli szuka Jezus? („woli Tego, który Mnie posłał”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (J 5, 1 - 16) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto znajdował się przy sadzawce? („człowiek, który już od lat trzydziestu ośmiu cierpiał na swoją chorobę”) 2. O co spytał tego człowieka Jezus? („Czy chcesz stać się zdrowym?”) 3. Co rzekł do niego Jezus? („Wstań, weź swoje łoże i chodź!”) 4. Co następnie się stało? („Natychmiast wyzdrowiał ów człowiek, wziął swoje łoże i chodził”) 5. Co Żydzi rzekli do uzdrowionego? („Dziś jest szabat, nie wolno ci nieść twojego łoża”) 6. Co im odrzekł? („Ten, który mnie uzdrowił, rzekł do mnie: Weź swoje łoże i chodź”) 7. Co Jezus rzekł do uzdrowionego? („Oto wyzdrowiałeś. Nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 1, 16. 18 – 21. 24 a) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. W jaki sposób Maryja stała się brzemienną? („za sprawą Ducha Świętego”) 2. Co zamierzał zrobić Józef? („oddalić Ją potajemnie”) 3. Co rzekł anioł do Józefa? („nie bój się wziąć do siebie Maryi…z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus”) 4. Co zrobił Józef? („uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (J 9, 1 - 41) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kogo ujrzał Jezus? („niewidomego od urodzenia”) 2. O co spytali Jezusa uczniowie? („kto zgrzeszył, że się urodził niewidomym – on czy jego rodzice?”) 3. Co odparł Jezus? („Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale stało się tak, aby się na nim objawiły sprawy Boże”) 4. Co rzekł Jezus niewidomemu i co się stało potem? („Idź, obmyj się w sadzawce Siloam… Poszedłem więc, obmyłem się i przejrzałem”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 18, 9 - 14) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do świątyni, aby się modlić? („jeden faryzeusz, a drugi celnik”) 2. Co stanie się z tym, który się wywyższa? („będzie poniżony”) 3. Co stanie się z tym, który się uniża? („będzie wywyższony”)
Strona 1 z 122

Top