Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (2312)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 21, 34 - 36) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Przed czym przestrzega Jezus? („uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka, jak potrzask”) 2. Do czego zachęca Jezus? („czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 21, 29 - 33) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O czym w dzisiejszej Ewangelii pouczył Jezus? („… wiedzcie, iż blisko jest królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się wszystko stanie”) 2. Czy słowa Jezusa przeminą? („Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 21, 20 - 28) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Jakie będą znaki zapowiadające przyjście Chrystusa? („będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażaj ących ziemi”) 2. Co robić w obliczu tych wydarzeń? („nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 21, 12 - 19) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Jaką obietnicę składa Jezus? („Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić… włos z głowy wam nie zginie”) 2. W jaki sposób ocalimy życie? („przez swoją wytrwałość”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 21, 5 - 11) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co rzekł Jezus? („przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony”) 2. O czym pouczył Jezus? („strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: ‘Ja jestem’ oraz: ‘Nadszedł czas’. Nie chodźcie za nimi!”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 21, 1 - 4) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co zobaczył Jezus? („jak bogaci wrzucali swe ofiary do skarbony. Zobaczył też, jak uboga jakaś wdowa wrzuciła tam dwa pieniążki”) 2. Co rzekł Jezus na to, co zobaczył? („ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy inni. Wszyscy bowiem wrzucali na ofiarę z tego, co im zbywało; ta zaś z niedostatku swego wrzuciła wszystko, co miała na utrzymanie”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 23, 35 - 43) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co mówił jeden ze złoczyńców? („czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas”) 2. Co rzekł mu drugi? („ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz?”) 3. Co drugi złoczyńca rzekł do Jezusa? („wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa”) 4. Co odparł mu Jezus? („dziś ze Mną będziesz w raju”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 20, 27 - 40) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O czym pouczył Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić”) 2. Jaki jest Bóg? („Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 19, 45 - 48) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co zrobił Jezus? („wszedł do świątyni i zaczął wyrzucać sprzedających w niej. Mówił do nich: Napisane jest: Mój dom będzie domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców”) 2. Co robili arcykapłani i uczeni w Piśmie oraz przywódcy ludu? („czyhali na Jego życie”) 3. Jak zachowywał się cały lud? („słuchał Go z zapartym tchem”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 19, 41 - 44) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co zrobił Jezus na widok miasta? („zapłakał nad nim i rzekł: O gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi! Ale teraz zostało to zakryte przed twoimi oczami. (…) Powalą na ziemię ciebie i twoje dzieci z tobą i nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu za to, żeś nie rozpoznało czasu twojego nawiedzenia”)
Strona 1 z 116

Top