Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (1749)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 16, 16 - 20) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co rzekł Jezus do uczniów w dzisiejszej Ewangelii? („jeszcze chwila, a nie będziecie Mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie”) 2. W co zamieni się smutek uczniów? („smutek wasz zamieni się w radość”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (J 16, 12 - 15) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Dlaczego Jezus nie mówi uczniom wszystkiego od razu? („teraz jeszcze znieść nie możecie”) 2. Kto doprowadzi uczniów do całej prawdy, gdy przyjdzie? („Duch Prawdy”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (J 16, 5 - 11) odpowiedz sobie na pytanie i zapamiętaj: 1. O czym poucza Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, poślę Go do was”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (J 15, 26 – 16, 4 a) odpowiedz sobie na pytanie i zapamiętaj: 1. Kto będzie świadczył o Jezusie? („gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (J 15, 9 - 17) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Jak umiłował nas Jezus? („Jak Mnie umiłował Ojciec”) 2. Jak trwać w miłości Jezusa? („jeśli będziecie zachowywać moje przykazania”) 3. Jakie jest przykazanie Jezusa? („abyście się wzajemnie miłowali”) 4. Jaka jest największa miłość? („gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich”) 5. Jak nazywa nas Jezus? („przyjaciółmi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję”) 6. Na co przeznaczył nas Jezus? („przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (J 10, 11 - 16) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kim jest Jezus? („Ja jestem dobrym pasterzem”) 2. Co robi dobry pasterz? („daje życie swoje za owce”) 3. Czy Jezus zna swoje owce? („znam owce moje, a moje Mnie znają”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (J 15, 12 - 17) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Jakie przykazanie daje Jezus? („abyście się wzajemnie miłowali, ta jak Ja was umiłowałem”) 2. Jak nazywa nas Jezus, jeśli wypełniamy przykazania? („wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję”) 3. O czym jeszcze pouczył Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (J 14, 6 - 14) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kim jest Jezus? („Ja jestem drogą i prawdą, i życiem”) 2. W jaki sposób można przyjść do Ojca? („nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie”) 3. Czego będzie dokonywał wierzący w Jezusa? („kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni”) 4. Jaką obietnicę składa Jezus? („o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię… Ja to spełnię”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (J 15, 1 - 8) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co dzieje się z latoroślą, która nie przynosi owocu? („odcina”) 2. Co dzieje się z latoroślą, która przynosi owoc? („oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy”) 3. Do czego zachęca Jezus? („wytrwajcie we Mnie, a Ja będę trwał w was”) 4. Kto przynosi owoc obfity? („kto trwa we Mnie, a Ja w nim”) 5. Czy możemy uczynić coś bez Jezusa? („beze Mnie nic nie możecie uczynić”) 6. Kiedy możemy prosić o cokolwiek zechcemy, a to nam się spełni? („jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (J 14, 27 – 31 a) odpowiedz sobie na pytanie i zapamiętaj: 1. Do czego zachęca Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka!”)
Strona 1 z 88

Top