Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (1905)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 12, 8 - 12) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co powiedział Jezus? („Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych; a kto się Mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i Ja wobec aniołów Bożych”) 2. Co jeszcze rzekł Jezus? („Każdemu, kto mówi jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie przebaczone, lecz temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie przebaczone”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 12, 1 - 7) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co Jezus rzekł uczniom? („nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani nic tajemnego, co by się nie stało wiadome”) 2. Co jeszcze Jezus rzekł uczniom? („nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nic więcej uczynić nie mogą (…) Nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 11, 47 - 54) odpowiedz sobie na pytanie i zapamiętaj: 1. Dlaczego Jezus mówi „biada” uczonym w Prawie? („bo wzięliście klucze poznania; samiście nie weszli, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 11, 42 - 46) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Dlaczego Jezus mówi „biada” faryzeuszom? („bo dajecie dziesięcinę z mięty i ruty, i z wszelkiego rodzaju jarzyny, a pomijacie sprawiedliwość i miłość Bożą”) 2. Dlaczego Jezus mówi „biada” uczonym w Prawie? („wkładacie na ludzi ciężary nie do uniesienia, a sami jednym palcem ciężarów tych nie dotykacie”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 11, 37 - 41) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto zaprosił Jezusa na obiad? („pewien faryzeusz”) 2. Dlaczego faryzeusz się zdziwił? („że nie obmył wpierw rąk przed posiłkiem”) 3. Co rzekł mu Jezus? („wy, faryzeusze, dbacie o czystość zewnętrznej strony kielicha i misy, a wasze wnętrze pełne jest zdzierstwa i niegodziwości”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 11, 29 - 32) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co rzekł Jezus do tłumów w dzisiejszej Ewangelii? („To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 10, 17 - 30) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O co pewien człowiek spytał Jezusa? („Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?”) 2. Co odparł mu Jezus? („czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg”) 3. Komu trudno wejść do królestwa Bożego? („tym, którzy w dostatkach pokładają ufność”) 4. Czy jest coś niemożliwego u Boga? („bo u Boga wszystko jest możliwe”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 11, 27 - 28) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co zawołała kobieta z tłumu? („Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś”) 2. Co odrzekł jej Jezus? („Owszem, ale przecież błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 11, 15 - 26) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co rzekli niektórzy? („Przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy”) 2. Co rzekł Jezus? („Każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali”) 3. O czym pouczył Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, rozprasza”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 11, 5 - 13) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą”)
Strona 1 z 96

Top