Na podstawie Ewangelii z dnia (J 6, 22 - 29) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

31 marzec 2018

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 6, 22 - 29) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Jakich wskazówek udzielił Jezus uczniom? („troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który da wam Syn Człowieczy”)

2. Na czym polega dzieło zamierzone przez Boga? („abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał”)

Top