Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 5, 17 - 19) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

26 maj 2018

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 5, 17 - 19) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Po co przyszedł Jezus? („nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić”)

2. Kto będzie najmniejszy w królestwie niebieskim? („ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi”)

3. Kto będzie wielki w królestwie niebieskim? („kto je wypełnia i uczy wypełniać”)

Top