Na podstawie Ewangelii z dnia (J 1, 45 - 51) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

23 lipiec 2018

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 1, 45 - 51) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co rzekł Filip do Natanaela? („znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy – Jezusa”) 2. Kogo ujrzał Jezus, i co powiedział? („ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu… Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip”) 3. Co rzekł Natanael Jezusowi? („Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!”)

Top