Co powiedział Jezus w dzisiejszej Ewangelii?

14 styczeń 2017

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 7, 24 - 30) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co powiedział Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („Między narodzonymi z niewiast nie ma większego od Jana. Lecz najmniejszy w królestwie Bożym większy jest niż on”)

2. Co robił lud? („przyznawali słuszność Bogu, przyjmując chrzest Janowy”)

Top