Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 15, 1 - 10) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

30 październik 2018

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 15, 1 - 10) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Jaką przypowieść opowiedział Jezus? („Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona?”) 2. Z czego będzie większa radość w niebie? („z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia”)

Top