Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 4, 14 – 22 a) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

07 styczeń 2019

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 4, 14 – 22 a) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. W jakiej mocy powrócił Jezus do Galilei? („w mocy Ducha”) 2. Gdzie nauczał Jezus? („w ich synagogach”) 3. Dokąd również przyszedł Jezus? („do Nazaretu, gdzie się wychował”) 4. Jaką księgę podano Jezusowi do czytania? („księgę proroka Izajasza”)

Top