Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 5, 27 - 32) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

04 marzec 2019

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 5, 27 - 32) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co rzekł Jezus do celnika Lewiego? („pójdź za Mną!”) 2. Co zrobił Lewi? („zostawił wszystko, wstał i chodził za Nim”) 3. Komu potrzeba lekarza? („nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają”) 4. Kogo przyszedł wezwać do nawrócenia Jezus? („grzeszników”)

 

Top