Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 4, 1 - 13) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

04 marzec 2019

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 4, 1 - 13) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Gdzie przebywał Jezus? („przebywał w Duchu Świętym na pustyni czterdzieści dni, gdzie był kuszony przez diabła”) 2. Komu oddawać pokłon? („Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”) 3. Czy wolno wystawiać Boga na próbę? („Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego”)

Top