Na podstawie Ewangelii z dnia (J 8, 12 - 20) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

05 kwiecień 2019

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 8, 12 - 20) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co powiedział Jezus? („Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia”) 2. Kto świadczy o Jezusie? („świadczy o Mnie Ojciec, który Mnie posłał”)

Top