Na podstawie Ewangelii z dnia (J 8, 21 - 30) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

05 kwiecień 2019

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 8, 21 - 30) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Dlaczego Jezus powiedział do Żydów, że pomrą w swoich grzechach? („pomrzecie w grzechach swoich…jeżeli nie uwierzycie, że JA JESTEM”) 2. O czym mówił Jezus? („to mówię, czego Mnie Ojciec nauczył”) 3. Czy Jezus pozostawał w łączności z Ojcem? („Ten, który Mnie posłał, jest ze Mną: nie pozostawił Mnie samego, bo Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba”) 4. Co stało się, gdy Jezus to mówił? („wielu uwierzyło w Niego”)

Top