Na podstawie Ewangelii z dnia (J 8, 31 - 42) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

05 kwiecień 2019

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 8, 31 - 42) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kiedy będziemy prawdziwie uczniami Jezusa i poznamy prawdę? („jeżeli będziecie trwać w nauce mojej…poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”) 2. Kto jest niewolnikiem grzechu? („każdy, kto popełnia grzech”) 3. Kiedy będziemy rzeczywiście wolni? („jeżeli więc Syn was wyzwoli”) 4. Co głosi Jezus? („głoszę to, co widziałem u mego Ojca”) 5. Czy Jezus wyszedł od siebie? („nie wyszedłem od siebie, lecz On Mnie posłał”)

Top