Na podstawie Ewangelii z dnia (J 11, 45 - 57) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

08 kwiecień 2019

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 11, 45 - 57) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co rzekł Kajfasz? („Wy nic nie rozumiecie i nie bierzecie tego pod uwagę, że lepiej jest dla was, gdy jeden człowiek umrze za lud, niż miałby zginąć cały naród”) 2. Jakie polecenie wydali arcykapłani i faryzeusze? („aby każdy, ktokolwiek będzie wiedział o miejscu Jego pobytu, doniósł o tym, aby Go można było pojmać”)

Top