Na podstawie Ewangelii z dnia (J 13, 21 – 33. 36 - 38) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

10 kwiecień 2019

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 13, 21 – 33. 36 - 38) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co rzekł Jezus doznawszy głębokiego wzruszenia? („jeden z was Mnie zdradzi”) 2. O co spytał Szymon Piotr? („kto to jest?”) 3. Co odparł Jezus? („to ten, dla którego umaczam kawałek chleba…podał Judaszowi”) 4. Co stało się, gdy Judasz spożył chleb? („wszedł w niego szatan”) 5. O co spytał Jezusa Szymon Piotr? („dokąd idziesz? Dlaczego teraz nie mogę pójść z Tobą?”) 6. Co odparł Jezus? („dokąd Ja idę, ty teraz za Mną pójść nie możesz, ale później pójdziesz…powiadam ci: kogut nie zapieje, aż trzy razy się Mnie wyprzesz”)

Top