Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 26, 14 - 25) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

10 kwiecień 2019

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 26, 14 - 25) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co dali Judaszowi arcykapłani za wydanie Jezusa? („trzydzieści srebrników”) 2. Co stanie się z człowiekiem, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany? („biada temu człowiekowi…byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził”)

Top