Dokąd przyszedł Jezus?

19 luty 2017

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 6, 1 - 6) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Dokąd przyszedł Jezus? („do swego rodzinnego miasta”)

2. Gdzie nauczał Jezus? („w synagodze”)

3. Jak reagowano w rodzinnym mieście na naukę Jezusa? („powątpiewali o Nim”)

4. Co rzekł im Jezus? („tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony”)

Top