Na podstawie Ewangelii z...

29 marzec 2021
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 24, 35 - 48) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co stało się, gdy uczniowie rozmawiali ze sobą? („On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: Pokój wam!”) 2. Jak zareagowali? („zdawało się, że widzą ducha”) 3. Co rzekł Jezus? („popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie Mnie i przekonajcie się: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam”)

Top