Na podstawie Ewangelii z...

31 styczeń 2022
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 8, 27 - 33) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O co Jezus spytał uczniów? („za kogo Mnie uważacie?”) 2. Co odrzekł Piotr? („Ty jesteś Mesjasz”) 3. O czym Jezus pouczał uczniów? („że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że będzie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie”)

Top