Na podstawie Ewangelii z...

28 luty 2022
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 10, 28 - 31) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co rzekł Piotr do Jezusa? („oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą”) 2. Co odrzekł mu Jezus? („nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym”) 3. O czym pouczył Jezus? („wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi”)

Top