Na podstawie Ewangelii z...

28 luty 2022
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 23, 1 - 12) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Jakich wskazówek udziela Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus”) 2. Kto ma być sługą? („największy z was”) 3. Co stanie się z tym, kto się wywyższa? („będzie poniżony”) 4. Co stanie się z tym, kto się poniża? („będzie wywyższony”)

Top