Na podstawie Ewangelii z...

28 luty 2022
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 21, 33 – 43. 45 - 46) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co zrobił gospodarz z winnicą? („oddał ją w dzierżawę rolnikom”) 2. Co zrobił gospodarz, gdy nadszedł czas zbiorów? („posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny”) 3. Co uczynili rolnicy? („jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali”) 4. Co zrobi właściciel winnicy, gdy przyjdzie? („nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, taki, którzy mu będą oddawali plon…”) 5. Komu będzie dane Królestwo Boże? („narodowi, który wyda jego owoce”)

Top