Na podstawie Ewangelii z...

28 luty 2022
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 4, 24 - 30) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Czy prorok jest mile widziany w swojej ojczyźnie? („żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie”) 2. Do kogo tylko został posłany Eliasz? (do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej”) 3. Kto jedynie został oczyszczony za proroka Elizeusza w Izraelu? („Syryjczyk Naaman”)

Top