Na podstawie Ewangelii z...

28 luty 2022
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 18, 21 - 35) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Ile razy powinniśmy przebaczać? („…siedemdziesiąt siedem”) 2. Co zrobił Pan ze sługą, który nie miał z czego oddać, ale poprosił o cierpliwość? („Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował”) 3. Co następnie zrobił ów sługa? („wtrącił do więzienia…tego który mu był winien…dopóki nie odda długu”) 4. Co zrobili jego współsłudzy? („opowiedzieli wszystko Panu”) 5. Co z owym sługą zrobił Pan? („kazał wydać go katom”)

Top