Na podstawie Ewangelii z...

28 luty 2022
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 5, 17 - 19) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Czy Jezus przyszedł znieść Prawo albo Proroków? („nie przyszedłem znieść, ale wypełnić”) 2. Czy coś zmieni się w Prawie? („dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni”) 3. Kto będzie najmniejszy w królestwie niebieskim? („ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi”) 4. Co stanie się z tym, który wypełnia Prawo i uczy wypełniania go? („będzie wielki w królestwie niebieskim”)

Top