Na podstawie Ewangelii z...

28 luty 2022
Na podstawie Ewangelii z dnia (J 5, 17 - 30) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Dlaczego Żydzi usiłowali zabić Jezusa? („Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu”) 2. Kto ma życie wieczne? („kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał”) 3. Co stanie się z tymi, którzy pełnili dobre czyny? („pójdą na zmartwychwstanie życia”) 4. Co stanie się z tymi, którzy pełnili złe czyny? („na zmartwychwstanie potępienia”) 5. Czy Jezus może czynić coś sam z siebie? („Ja sam z siebie nic czynić nie mogę”) 6. Czyjej woli szuka Jezus? („woli Tego, który Mnie posłał”)

Top