Na podstawie Ewangelii z...

01 czerwiec 2022
Na podstawie Ewangelii z dnia (J 19, 25 - 27) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto stał obok krzyża Jezusowego? („Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena”) 2. Co rzekł Jezus do Matki, gdy ujrzał stojącego obok Niej ucznia, którego miłował? („Niewiasto, oto syn Twój”) 3. Co następnie rzekł do ucznia? („oto Matka twoja”) 4. Co stało się następnie? („od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie”)

Top