Na podstawie Ewangelii z...

01 czerwiec 2022
Na podstawie Ewangelii z dnia (J 17, 1 – 2. 9. 14 - 26) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O co poprosił Jezus Ojca? („Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś”) 2. Co jest prawdą? („Słowo Twoje jest prawdą”) 3. O co jeszcze Jezus prosi Ojca? („Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata”)

Top