Na podstawie Ewangelii z...

01 czerwiec 2022
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 5, 38 - 42) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Jak mamy czynić? („jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi!”) 2. Jak jeszcze powinniśmy czynić? („daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie”)

Top