Na podstawie Ewangelii z...

01 czerwiec 2022
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 6, 1 – 6. 16 - 18) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Przed czym mamy się strzec i dlaczego? („żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie”) 2. Jak dawać jałmużnę? („niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu”) 3. Jak się modlić? („wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego”) 4. Jak mamy pościć? („namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu”)

Top