Na podstawie Ewangelii z...

01 czerwiec 2022
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 9, 11 b - 17) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co rzekł Jezus uczniom, gdy chcieli odprawić głodny tłum? („wy dajcie im jeść!”) 2. Co odrzekli uczniowie? („mamy tylko pięć chlebów i dwie ryby”) 3. Ile było osób? („około pięciu tysięcy mężczyzn”) 4. Co zrobił Jezus? („wziął te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo i odmówiwszy nad nimi błogosławieństwo, połamał i dawał uczniom, by podawali ludowi. Jedli i nasycili się wszyscy, i zebrano jeszcze dwanaście koszów ułomków, które im zostały”)

Top