Na podstawie Ewangelii z...

01 czerwiec 2022
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 6, 24 - 34) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O co nie powinniśmy się zbytnio troszczyć? („o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać”) 2. Dlaczego mamy się o to zbytnio nie troszczyć? („Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie”) 3. O co mamy się starać? („starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”) 4. Czy powinniśmy troszczyć się zbytnio o jutro? („nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie”)

Top