Na podstawie Ewangelii z...

01 czerwiec 2022
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 9, 18 - 24) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O co spytał Jezus uczniów? („za kogo uważają Mnie tłumy?”) 2. Co odpowiedzieli uczniowie? („za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał”) 3. O co jeszcze spytał uczniów Jezus? („a wy za kogo Mnie uważacie?”) 4. Co odrzekł Piotr? („za Mesjasza Bożego”)

Top