Na podstawie Ewangelii z...

01 czerwiec 2022
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 1, 57 – 66. 80) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Jakie imię chciano dać dziecku Elżbiety? („imię ojca jego, Zachariasza” 2. Co odparła na to Elżbieta? („nie, lecz ma otrzymać imię Jan”) 3. Czy Zachariasz potwierdził słowa Elżbiety? („on zażądał tabliczki i napisał: Jan będzie mu na imię”) 4. Co stało się z Zachariaszem? („natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał i mówił wielbiąc Boga”)

Top