Na podstawie Ewangelii z...

01 czerwiec 2022
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 2, 41 - 51) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Dokąd i po co chodzili co roku Rodzice Jezusa? („do Jerozolimy na Święto Paschy”) 2. Czego nie zauważyli Rodzice Jezusa wracając? („został Jezus w Jerozolimie”) 3. Gdzie i w jakiej sytuacji odnaleźli Jezusa Rodzice? („w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania”) 4. Co rzekł Rodzicom Jezus? („Czeluście Mnie szukali? Czy nie wiecie, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?”)

Top