Na podstawie Ewangelii z...

01 czerwiec 2022
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 8, 18 - 22) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co rzekł Jezusowi pewien uczony w Piśmie? („Nauczycielu, pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz”) 2. Co odpowiedział mu Jezus? („lisy mają nory i ptaki powietrzne – gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć”)

Top