Na podstawie Ewangelii z...

01 czerwiec 2022
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 16, 13 - 19) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O co Jezus pytał uczniów? („za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?”) 2. Co usłyszał w odpowiedzi? („jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”) 3. O co następnie spytał Jezus? („a wy za kogo Mnie uważacie?”) 4. Co odrzekł Szymon Piotr? („Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”) 5. Co odparł mu Jezus? („Ty jesteś Piotr, czyli Skała, i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą”)

Top