Na podstawie Ewangelii z...

02 lipiec 2022
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 10, 25 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O co spytał Jezusa uczony w Prawie? („co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?”) 2. Co odrzekł mu Jezus? („Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego…To czyń, a będziesz żył”)

Top