Na podstawie Ewangelii z...

02 lipiec 2022
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 19, 27 - 29) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O co spytał Jezusa Piotr? („oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?”) 2. Co odrzekł mu Jezus? („przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela”) 3. O czym jeszcze pouczył Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy”)

Top