Na podstawie Ewangelii z...

02 lipiec 2022
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 13, 10 - 17) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O co spytali Jezusa uczniowie? („dlaczego w przypowieściach mówisz do nich?”) 2. Co odpowiedział im Jezus? („wam dano poznać tajemnice królestwa niebieskiego, im zaś nie dano… Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że otwartymi oczami nie widzą i otwartymi uszami nie słyszą ani nie rozumieją”) 3. Co jeszcze rzekł Jezus uczniom? („wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli”)

Top