Na podstawie Ewangelii z...

02 lipiec 2022
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 20, 20 - 28) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O co prosiła Jezusa matka synów Zebedeusza? („żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie”) 2. Co odrzekł Jezus? („nie do Mnie…należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej”) 3. Do czego zachęca Jezus w Ewangelii? („kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą”) 4. Po co przyszedł Syn Człowieczy? („nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu”)

Top