Na podstawie Ewangelii z...

31 październik 2022
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 17, 26 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O czym pouczył Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego”) 2. O czym jeszcze pouczył Jezus? („kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je; a kto je straci, zachowa je”)

Top