Czyim ojcem był Jakub?

21 październik 2016

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 1, 1 – 16. 18 - 23) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Czyim ojcem był Jakub? („ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem”)

2. Jak Maryja stała się brzemienna? („za sprawą Ducha Świętego”)

3. Co rzekł anioł Józefowi? („nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów”)

Top