O czym pouczył Jezus w dzisiejszej Ewangelii?

21 październik 2016

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 6, 39 - 42) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O czym pouczył Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony, będzie jak jego nauczyciel”)

2. O czym jeszcze pouczył Jezus? („czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka swego brata”)

Top