Z czego w niebie będzie większa radość?

21 październik 2016

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 15, 1 - 32) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Z czego w niebie będzie większa radość? („z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia”)

2. Co rzekł ojciec do starszego syna? („moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy”)

Top