Jak bardzo Bóg umiłował świat?

21 październik 2016

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 3, 13 - 17) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Jak bardzo Bóg umiłował świat? („tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”)

2. Po co Bóg posłał swego Syna? („nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony”)

Top