Kto stał obok krzyża Jezusa?

21 październik 2016

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 19, 25 - 27) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Kto stał obok krzyża Jezusa? („Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena”)

2. Co rzekł Jezus do Matki, gdy ujrzał Ją i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował? („Niewiasto, oto syn Twój”)

3. Co rzekł Jezus do ucznia? („oto Matka twoja”)

4. Co następnie się stało? („i od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie”)

Top