Co robił Jezus wędrując przez miasta i wsie?

21 październik 2016

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 8, 1 - 3) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co robił Jezus wędrując przez miasta i wsie? („nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym”)

2. Kto był z Jezusem? („Dwunastu oraz kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i od słabości: Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów; Joanna, żona Chuzy, zarządcy u Heroda; Zuzanna i wiele innych”)

Top