Co w dzisiejszej Ewangelii mówi nam Jezus?

21 październik 2016

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 8, 16 - 18) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co w dzisiejszej Ewangelii mówi nam Jezus? („nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie było poznane i na jaw nie wyszło”)

2. O czym jeszcze poucza Jezus? („kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, temu zabiorą i to, co mu się wydaje, że ma”)

Top