O co Jezus spytał uczniów?

21 październik 2016

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 9, 18 - 22) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O co Jezus spytał uczniów? („za kogo uważają Mnie tłumy?”)

2. Co odrzekli uczniowie? („za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał”)

3. O co jeszcze ich spytał? („a wy za kogo Mnie uważacie?”)

4. Co odrzekł Piotr? („za Mesjasza Bożego”)

Top