Co zawołał żebrak z Otchłani?

21 październik 2016

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 16, 19 - 31) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co stało się z żebrakiem i bogaczem z dzisiejszej Ewangelii? („umarł żebrak, i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany”)

2. Co zawołał żebrak z Otchłani? („Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną”)

3. Co odrzekł? („za życia otrzymałeś swoje dobra”)

4. Co jeszcze rzekł? („między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może ani stamtąd do nas się przedostać”)

Top